Síguenos:

Oferta de 76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en el Consorci Mar de Salut de Barcelona

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dispone de 76 plazas para cubrir de Administrativo y Auxiliar Administrativo.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Oferta de 76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en el Consorci Mar de Salut de Barcelona

De las 76 vacantes para cubrir 56 plazas son de Auxiliar Administrativo y 20 plazas de Administrativo.

La Fecha de Publicación de esta Oferta de 76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en BARCELONA es el 12 de Julio de 2017. Tienes toda la información en el DOGC nº 7410 de 12/07/2017.

Requisitos generales de esta Oferta de 76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en BARCELONA:

- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Si quieres más información sobre como preparar con éxito esta Oferta de 76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en BARCELONA puedes rellenar el siguiente formulario donde nuestros expertos en preparación para aDMINISTRATIVO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO te responderan:

76 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya:Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el miércoles 19 de julio de 2017Comentarios Facebook
Síguenos:Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | Diseño y Programación Web

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:
Recomendamos NO usar mail de HOTMAIL o YAHOO

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
¿Quiere recibir alertas en su messeger?

cerrar
No olvides Compartir: