Síguenos:

Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en el Ayuntamiento de CATLLAR,EL en TARRAGONA

El Ayuntamiento de CATLLAR,EL publica la Oferta de 3 plazas de Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Oferta de 3 plazas de Auxiliar Auxiliar Administratiu y Administratiu para Catalunya en el Ayuntamiento de CATLLAR,EL en TARRAGONA

La Fecha de Publicación de esta Oferta de 3 plazas de de Auxiliar Auxiliar Administratiu y Administratiu en TARRAGONA es el 15 de Junio de 2017. Tienes toda la información en el DOGC nº 7391 de 15/06/2017.

Requisitos generales de esta Oferta de 3 plazas de de Auxiliar Auxiliar Administratiu y Administratiu en TARRAGONA:

- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Si quieres más información sobre como preparar con éxito esta Oferta de 3 plazas de de Auxiliar Auxiliar Administratiu y Administratiu en TARRAGONA puedes rellenar el siguiente formulario donde nuestros expertos en preparación para AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO te responderan:

3 plazas de Auxiliar AdministratiuSeleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el viernes 16 de junio de 2017Comentarios Facebook
Síguenos:


Tal vez te interese:

Docentes Com.Madrid
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
cerrar
No olvides Compartir: