Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en TARRAGONA

El Consell Comarcal de la Ribera D´Ebre publica la Convocatoria de 2 plazas de Auxiliar Administratiu para Catalunya en Concurso-Oposición libre.

Obtén más información gratuita sobre cómo preparar esta Convocatoria

Fecha Publicación: 2016-05-20

Fecha Presentación Instancias: 2016-05-21

Fecha LÍMITE Presentación Instancias: 2016-06-09

Fuente: DOGC nº 7124 de 20/05/2016

- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 16 anys d’edat.
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.
- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.
- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.
- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.
- Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

Accede nuestro post especial sobre oposiciones y resuelva algunas de las dudas más comunes que se le presentan a todo aquel que decide prepararse a un examen de este tipo. Haz clic en cómo preparar una oposición

Si quieres más información de como preparar está oposición puedes rellenar el siguiente formulario donde te responderán nuestros expertos:

RECIBE MÁS INFORMACIÓN:Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el lunes 23 de mayo de 2016Comentarios FacebookPlazas Justicia 2016
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Trabajos de Instalador Electricista

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO
cerrar
No olvides Compartir: