Síguenos:
| Telegram

12 vacants d'Auxiliar Administratiu i Administratiu per a l'ajuntament de Constanti (Tarragona)

Entre les 12 vacants hi ha places d'Auxiliar Administratiu, Administratiu.

Des d'aquí pots obtenir més informació gratuïta sobre com accedir a una de les 12 places per a l'Ajuntament de Costantí a TARRAGONA.

La data de publicació d'aquesta oferta de 12 places va ser el 24 de maig de 2018. Pots trobar tota la informació en el BOP nº 99 de 2018.05.23.

Recorda que amb caràcter general, per accedir a aquestes places, has de:
- Ser espanyol / a o nacional d'un Estat de la Unió Europea o la dels estats a què en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
- Tenir complerts 16 anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
- No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
Pel que fa a titulacions, hauràs de:
- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FPI o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria per a les places d'auxiliar administratiu.
- Estar en possessió del títol de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria, per a les places d'administratiu

Si vols més informació sobre com preparar amb èxit aquesta Oferta de 12 places per a l'Ajuntament de Costantí pots omplir el següent formulari on els nostres experts en preparació d'oposicions et respondran:

12 vacants Auxiliar Administratiu:


Seleccionar esta opción significa que aceptas la política de privacidad y las condiciones de uso

Publicado por: Jesús. N el jueves 21 de junio de 2018Síguenos:
| TelegramDenunciar desperfectos de su ciudad

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | Diseño y Programación Web

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:
Recomendamos NO usar mail de HOTMAIL o YAHOO

De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
¿Quiere recibir alertas en su messeger?

cerrar
No olvides Compartir: